استرس چیست؟

0
364

استرس فشار وارد شده به بدن از طریق تغییرات محیطی و پاسخ جسمی، روانی و عاطفی فرد در برابر این محرک ها است .منظور از تغییرات محیطی صرفاً اتفاقات منفی نیست، بلکه اتفاقات مثبت نیز زمانیکه آمادگی آنها را نداشته باشیم می توانند موجب اضطراب و ناراحتی ما شوند.
استرس در حد کم حتی می تواند مفید باشد، چرا که باعث افزایش علاقه و انگیزه ی پیشرفت ما در زندگی، ایجاد اعتماد به نفس و نیاز به افزایش قدرت سازگاری برای حفظ نظم و ادامه ی زندگی شود؛ و در یک کلام مواجهه با این تغییرات، ما را مقاوم تر می سازد. مثلاً استرس یک دانش آموز در زمان امتحانات باعث می شود، تفریحات دیگر را محدود کند و تلاش بیشتری برای آمادگی در امتحان داشته باشد. اما زمانیکه این تغییرات شدید هستند و در طولانی مدت به طور دائم وجود دارند، از کنترل خارج شده و تاثیر منفی زیادی بر زندگی ما می گذارند،‌ درنتیجه قابلیت سازگاری ما کاهش میابد و بدن به صورت های مختلف از آثار آن رنج می برد، این آثار می تواند فیزیکی یا روانی باشد.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید