مراحل استرس

0
1134

هنگام مواجهه ی یک فرد با عوامل استرس زا،‌تعادل جسمی و روانی او از بین میرود و بدن طی سه مرحله عکس العمل هایی را برای انطباق با شرایط ایجاد شده نشان می دهد:

مرحله اول: هشدار

این مرحله پاسخ اولیه ی بدن به محرکی است که تا پیش از این، با آن مواجه نشده است. این مرحله اصطلاحاً “نبرد و گریز” نامیده می شود.

در این مرحله بدن با افزایش فعالیت برخی سیستم های بدن مانند قلب و عروق،‌افزایش فشار خون،‌ افزایش ترشح هورمون هایی مانند اپی نفرین‌،‌افزایش متابولیزه کردن مواد مغذی و کشیدگی عضلات،‌آماده ی مقابله با موقعیت به وجود آمده می شود.

مرحله دوم: مقاومت

در این مرحله تمام عکس العمل های جسمانی و روانی در بدن افزایش می یابد،‌تا با این مکانیسم بدن بتواند برای مقابله و سازش با شرایط جدید آماده شود.البته هر فرد تا حد معینی قدرت مقاومت دارد و حتی اگر این طور به نظر برسد که در حال سازش با موقعیت استرس زا است،‌منابع بدن به تدریج پایان می یابد و زمانی فرا می رسد که مقاومت بدن از بین می رود.

مرحله سوم: فرسودگی(خستگی)

این مرحله هنگامی آغاز می شود که بدن همه ی منابع خود را برای سازش با استرس مصرف کرده و بیشتر از این نمی تواند مقاومت کند و رفتار طبیعی داشته باشد. در اینجا اولین نشانه های استرس در بدن مشاهده می شود. در صورت عدم مراقبت در این مرحله ،‌استرس می تواند سبب ایجاد صدمات جدی به بدن و سیستم ایمنی،‌ایجاد افسردگی و بیماری های مختلف روحی – روانی شود.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید