اتیولوژی(علت شناسی) در بیماری ام اس

0
622

MS مشکل چند عاملی نامیده می شود. دلایل دقیق به وجود آمدن MS مشخص نیست. بیشتر محققان معتقد هستند که MS احتملاً از یک تغییر در سیستم ایمنی یا تماس با عوامل محیطی (عوامل عفونی) یا هر دو مورد ایجاد می شود.

تحقیقات دیگر نشان می دهد که بسیاری از ویروس شناسان بر این باورند که MS ممکن است به وسیله یک از ویروس های شایع عفونی مانند: سرخک، اوریون، سرخچه، آبله، اپشن بار ایجاد شود. این بدان معنا نیست که ویروس مستقیماً به مغز حمله کند، بلکه ممکن است که ویروس با تحریک غیر طبیعی منجر به پاسخ سیستم خود ایمنی شود.یعنی بدن علیه سلولهای خود پادتن ترشح کند.

بدن دارای یک سیستم داخلی است که بوسیله آن باکتری ها و ویروس ها و مواد خارجی دیگری که به آن حمله می کند را تخریب می کند.

گاهی اوقات تغییری در مکانیسمی که باعث تشخیص و تخریب مواد خارجی می شود ایجاد می شود که این باعث می شود بدن شروع به حمله به بعضی از یخش های خود کند،‌ گویی آن بخش ها جز مواد خارجی هستند.

بیشترین احتمالات ابتلا به بیماری MS مربوط به وراثت،‌ عفونت و آلرژی است.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید