طبقه بندی MS چیست؟

0
531

دوره بالینی و پیش آگاهی MS- می تواند به دسته های بالینی- عود کننده، بهبود یابنده- پیشرونده ثانویه- پیشرونده اولیه و خوش خیم طبقه بندی شود.

  • MS عود کننده – بهبود یابنده- در ۸۵ درصد بیماران در حال شروع وجود دارد عود کردنها به وضوح از دوره های بهبود که علائم بر طرف یا نسبتاً برطرف می شود تشخیص داده می شود. از بیماران که در شروع MS عود کننده- بهبود یابنده وجود دارد، سرانجام در ۵۰ تا ۷۰ درصد موارد MS پیشرونده پیشرفت می کند.
  • MS پیشرونده ثانویه- در این نوع بیماری ممکن است عود کردن های بیماری ادامه پیدا کند. شروع بیماری مانند نوع اول است، ولی در برخی موارد علائم موجود در زمان حمله بیماری کاهش می یابد ولی از بین نمی رود. تخریب دائمی و آهستگی در عملکرد عصبی بیمار وجود دارد که به حملات حاد هم ارتباطی نخواهد داشت.
  • MS پیشرونده اولیه- این نوع MS در ۱۰ درصد بیماران وجود دارد از همان ابتدا بدون عود کردن ها و بهبود یافتن های مشخص یا پلاکهای گاه به گاه و پیشرفتهای جزئی موقت، تقریبا بطور مداوم بدتر نمی شود. این نوع MS در بین افرادیکه بعد از سن ۴۰ سالگی دچار MS می شوند، شایع تر است.
  • MS خوش خیم- این نوع MS کمتر از ۲۰ درصد است و شروع ناگهانی، دوره تشدید شونده بسیار کم و ناتوانی غیردائمی مشخص می شود. در بیشتر بیماران که اصولاً با MS خوش خیم تشخیص داده می شوند سرانجام MS پیشرونده را بروز می دهند.

آینده MS غالباً غیرقابل پیش بینی است اما برخی عوامل می تواند پیش آگهی بیماران را پیش یبنی کند. شاخص های یک پیش آگهی خوب، جنس مونث، بیماران که شروع بیماریشان قبل از ۳۵ سالگی بوده، آنهایی که تنها در یک ناحیه از مغز حمله داشته اند با بیمارانی که هیچگونه درگیری ساقه مغز نداشته اند و بیمارانی که بعد از حملات کاملاً بهبود یافته اند.

یک پیش آگهی بد ممکن است با جنس مذکر بیماری که بعد از ۳۵ سالگی مبتلا شوند، بیماران با حملات در چند ناحیه از مغز، آنهایی که درگیری ساقه مغز داشتند، بیمارانی که بعد از تشدید بیماری بهبود یافته اند مشخص می شود.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید