تامین نیازهای بدن توسط ویتامین D

0
533

بدلیل اینکه ویتامین D در تشکیل استخوانها و دندان ها شرکت دارد، در دوران رشد به مقدار بیشتری مورد نیاز می باشد.
منابع: بیشتر افراد از طریق تایش نور خورشید بر پوست مقدار کافی ویتامین D بدست می آورند. هرچند، پوشیدن لباس،دود، گرد و غبار، شیشه پنجره، هوای ابری و مواد ضد آفتاب مانع رسیدن اشعه ماورابنفش به بدن و تبدیل پیش ماده به ویتامین D می شوند.افراد تیره پوست در مقایسه با کسانی که پوست روشن دارند ویتامین D کمتری سنتز می کنند.افرادی که شب کار هستند و روزها می خوابند، کسانی که در آب و هوای سرد زندگی می کنند و محبورند داخل منزل بمانند،افراد ناتوان که در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند و اشخاصی که در تمام سطح بدن خود وا با لباس می پوشانند، ممکن است به منابع غذایی بیشتری نیاز داشته باشند.
مواد غذایی به طور طبیعی مقدار کمی ویتامین D دارند.ماهی های چرب، مثل شاه ماهی، سالمون و ساردین و روغن کبد ماهی منابع اصلی غذایی هستند.تقریبا تمام شیرهای تازه، شیر خشک، شیرهای تغلیظ شده و غذای کودکان با ١٠ میکروگرم ویتامین در هر لیتر غنی می شوند.شیر انسان یک دهم این مقدار این ویتامین D دارد.ویتامین D نسبت به ذخیره سازی، فرایند کردن و پختن پایدار است.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید