عملکرد ویتامین D چیست؟

0
549

شناخته شده ترین فعالیت ویتامین D نقش آن در ارتباط با کلسیم و فسفر است.

ویتامین Dبه جذب این عناصر از روده کمک کرده و سپس موجب بکارگیری این مواد معدنی در ساختمان استخوانها و دندان ها می شود. همراه با هورمونی که ار غده پاراتیرویید ترشح می شود به تنظیم سطح خونی کلسیم و فسفر کمک می نماید.در باز جذب کلیوی فسفر و یا کلسیم شرکت می کند.ویتامین D از طریق رابطه اش با این مواد در فعالیت درست عضلات مثل قلب و نیز اعصاب نقش غیر مستقیم دارد.

همچنین ممکن است در فعالیت سلولی چند عضو شامل پانکراس، پوست و تخمدان ها دخالت داشته باشد.به دلیل اینکه ویتامین D توسط یک عضو ساخته می شود و بر سایر اعضای بدن اثر می گذارد، یک هورمون می باشد.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید