ویژگی ویتامین D چیست؟

3
1109

ویتامین D گروهی از ترکیبات استرولی می باشند.فرم های زیادی از این ویتامین وجود دارد که مهمترین انها ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) و ویتامین D3(کوله کلسیرول)است.تابش اشعه ماورابنفش بر پیش ماده های آن، ارگوسترول در گیاهان و ٧-دهیدروکلسترول در پوست، به ترتیب سبب سنتز ویتامین های D2 ,D3 می گردد.به این دلیل ویتامین D به نام (ویتامین آفتاب) شناخته می شود. به هر دو شکل آن کلسیفرول اطلاق می گردد.اشکال مختلف ویتامین در بدن به فرم فعال ویتامین D تبدیل می شوند.

ویتامین D از سایر ویتامین های محلول در چربی متفاوت است به دلیل اینکه کاملا در بدن سنتز می شود، بنابراین نیاز نیست در غذا موحود باشد.

فعالیت ویتامین D در مواد غذایی با مقیاس میکروگرم سنجیده می شود، در حالیکه قبلا بدین منظور واحد بین المللی بکار می رفت.

3 نظرات

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید