احتیاج کالری در رژیم لاغری

0
509

تحت شرایط گرسنگی، و همچنین تحت رژیم لاغری، ممکن است متابولیسم پایه در طول ٣ تا ۴ هفته به اندازه ٣٠ تا ٣٣ درصد کاهش یابد و توام با ان احتیاج انرژی نیز کاهش می یابد. این موضوع بعدا لاغر شدن را با دشواری مواجه می سازد. از نظر توری لاغر شدن افراد چاق به دو صورت می تواند انجام گیرد:
١- افزایش مصرف انرژی در اثر فعالیت بدنی
٢-کاهش مصرف غذا

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید