بشقاب من

0
2247

“بشقاب غذای سالم” یا “بشقاب من” حاصل جدیدترین تحقیقات علمی انجام شده است و راهنمایی برای انتخاب مواد غذایی سالم در قالب انرژی مورد نیاز شماست. این بشقاب جایگزین واحد های هرم غذایی شده است. کافی است در بشقاب من در هر وعده به تناسب کالری دریافتی و از مواد غذایی بهره ببرید.

در “بشقاب من” نسبت مصرف مواد غذایی به صورت تصویر است

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید