هرم غذایی

0
2343

هرم مواد غذایی با توجه به متوسط نیاز روزانه یک فرد سالم از هر گروه از مواد غذایی تنظیم شده است و به صورت یک هرم است که قاعده آن بیشترین نیاز روزانه و راس هرم کمترین واحد مواد غذایی را تشکیل میدهد.
این هرم شامل گروه های زیر است:
گروه نان و غلات و مواد نشاسته ای
گروه سبزی ها
گروه میوه ها
گروه گوشت و جایگزین های آن
گروه شیر و لبنیات
گروه روغن ها و چربی ها
گروه مواد قندی

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید