رژیم پونکت

0
866

برای رژیم بر مبنای اصول موثر روانی عامیانه و غیر تخصصی که کلیه مواد غذایی را توصیه می کند، استوار است.
رژیم مذکور با پشت پا زدن به تمام پیشرفت های علمی مدرن که به عنوان خط مشی تغذیه سالم معتبرند، اجرا می شود. محاسبه یکی از نسخه های تیپک غذای روزانه این رژیم نشان میدهد که: ١٧١/۵٣ گرم چربی (۶٢/٣٪‏)، ١٣٢/۵۶ گرم پروتیین، ١٠٢/٨۴ گرم کربوهیدرات(١۶/۴٧٪‏) و در مجموع ٢٢۶٠کیلو کالری توصیه شده است. در حالی که یک رژیم لاغری موثر در ابتدا با کمتر از ١۵٠٠ کیلوکالری برای متابولیسم می تواند آغاز شود. با این رژیم فقط افراد بسیار چاق و کلفت که روزانه ۴٠٠٠ تا ۵٠٠٠ کیلو کالری می خورند می توانند، با مصرف ٢۶٠٠ کیلو کالری مقدار چربی کمتری از مصرف ۵٠٠٠ کیلو کالری ذخیره کنند. از نظر فیزیولوژیکی مصرف چربی و ویتامین D زیاد قابل قبول نیست. خانم ارنا کاریز نویسنده و مبتکر رژیم پونکت، قبلا رقاص بوده است.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید