اصول وزن کشیدن

0
744
Woman showing how much weight she lost.

یک زمان هایی وجود دارند که شما مجاز نیستید در آن زمان ها خود را وزن کنید زیرا ارقام داده به شما اشتباه خواهد بود و باعث دلسردی شما میشود :

شب میخواهید به رختخواب بروید و قبل از آن ترجیح بدهید خود را وزن کنید.
زمانی که آب نوشیدید یا غذا خوردید و خود را وزن کنید.
بلافاصله بعد از ورزش خود را وزن کنید.
زمانی که نزدیک به عادت ماهانه و یا عادت ماهانه باشید و خود را وزن کنید.
زمانی که احتیاج به دستشویی دارید و قبل از آن ترجیح بدهید خود را وزن کنید.
زمانی که زایمان کردید خود را وزن کنید.
زمانی که تازه رژیم گرفته اید خود را وزن کنید.
رفتن روی ترازو در روز به مکرر.
زمانی که مشکوک به بارداری هستید.

 اما نکته هایی ظریف برای دانستن یک وزن درست:

خود را صبح زود وزن کنید بدون آنکه چیزی خورده و یا نوشیده باشید و بدون آنکه ورزش صبحگاهی را آغاز کرده باشید و حتما بعد از دستشویی باشد
سعی کنید یک مکان خاصی را برای ترازوی خود در نظر بگیرید یک جای مسطح
همچنین وزن لباس هم مهم هست و با لباس هایی خود را وزن کرده که از لحاظ وزن نزدیک بهم باشند
حتما از ۱۲ شب به بعد چیزی نخورده باشید.

پاسخ به موضوع

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید